<div align="center"> <h1>Guitar Tube Amps</h1> <h3>Wzmaczniacze Lampowe Lampy Schematy Teoria</h3> <p>Gitara Lampy Wzmacniacze Przedwzmacniacz Schematy Cool Tomek Tomasz Skale Linki</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/" rel="nofollow">http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/</a></p> </div>